MENKUL KIYMETLER ?

MENKUL KIYMETLER ?

A) Tanım

Menkul kıymetler, yatırımcılara belli bir süre boyunca, genellikle bir yıl ve üzerinde, belirli getiriler sağlayan yatırım araçlarıdır. Menkul kıymetler hisse senetleri, tahvil ve bonolar, uzun vadeli yatırım fonları gibi yatırım araçlarını ifade eder. Özellikle hisse senetleri piyasalarda işlem gören en popüler menkul kıymetlerdir. Yatırımcılar hisse senetleri sayesinde şirketlere ortak olabilir ve bu şirketlerin kar paylarından yararlanabilirler. Şirket hisseleri yatırımcılara ortaklık hissi verdiği için hisse senetleri diye adlandırılır. Tıpkı ortaklık hissi gibi hisse senetleri de şirketlerin varlıklarının bir parçasını temsil eder. Yatırımcılar hisseleri kendi portföylerinde tutabilirler veya başkalarına satabilirler. Hisse senetleri piyasasında işlem gören bir diğer menkul kıymet türü ise tahvil ve bonolar da denir. Şirketler tahvil ve bono ihraç ederek, yatırımcılardan borç alabilirler. Tahvil ve bonolar belli bir vadeye kadar olan borç sözleşmeleridir. Yatırımcılar tahvil ve bonoları şirketlere geri ödeme tarihi kadar süre içinde tutarlar. Bu tarihte, yatırımcılara şirketler tarafından belirlenen faiz oranları kadar geri ödeme yapılır. Geri ödemeyi istemeyen yatırımcılar tahvil ve bonoları başkalarına da satabilirler. Hisse senetleri ve tahvil gibi menkul kıymetler piyasa yapıcı bankalar tarafından teminat olarak kabul edilirler. Bu nedenle menkul kıymetler yatırımcıların portföylerinde bulundurmaları gereken yatırım enstrümanlarıdır.

B) Sınıflandırma

Yatırımcılar menkul kıymetleri, işlem gördükleri piyasa ve özelliklerine göre sınıflandırabilirler. En yaygın kullanılan sınıflandırmaları şunlardır: Yönetilebilir Menkul Kıymetler: Yönetilebilir menkul kıymetler, yatırımcıların kendi portföylerinde bulundurabilecekleri menkul kıymetlerdir. Hisse senetleri, tahvil ve bonolar gibi yatırım araçları yönetilebilir menkul kıymetler olarak kabul edilir. Yönetilmez Menkul Kıymetler: Yönetilmez menkul kıymetler ise yatırımcıların portföylerinde bulunduramayacakları menkul kıymetlerdir. Yönetilmez menkul kıymetler arasında bilinen en önemli örnek altın ve gümüştür. Etkin Piyasa Menkul Kıymetleri: Etkin piyasa menkul kıymetleri, yatırımcıların istedikleri zaman gerçekleştirebilecekleri işlemlerdir. Hisse senetleri, tahvil ve bonolar gibi yatırım araçları etkin piyasa menkul kıymetleri olarak kabul edilir. Etkin Olmayan Piyasa Menkul Kıymetleri: Etkin olmayan piyasa menkul kıymetleri ise yatırımcıların istedikleri zaman gerçekleştirememeleri durumunda kaldıkları işlemlerdir. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları etkin olmayan piyasa menkul kıymetleri olarak kabul edilir.