Piyasalar Ve Vadeler

PİYASALAR VE VADELER 

Herhangi bir yatırımcı, yaptığı yatırımların getirisini elde etmeyi amaçlar. Yatırım yaparken, kazanılacak para miktarının ne kadar olacağı üzerinde en az bir fikir sahibi olmalıdır. Bu fikir, yatırım yapılacak enstrümanın değerinde meydana gelecek değişimlerden (fiyat hareketlerinden) kaynaklanır. Bu değişimleri, yatırımcının kar beklentisiyle bağdaştırabilmesi için yatırım enstrümanlarının fiyatlarında meydana gelen değişimleri gösterir bir vadeye bağlı olmalıdır. Aynı şekilde, yatırımcılar, bir enstrümanın gelecekteki fiyatlarını tahmin ederken, vadeli işlem sözleşmelerinden yararlanırlar. Vadeli işlem sözleşmeleri, finansal enstrümanların belirli bir tarihte gelecekte gerçekleştirilecek işlemleri karşılıklı olarak belirler. Söz konusu sözleşmeler, yatırımcıların gelecekteki fiyatları tahmin etmelerini kolaylaştıran bir araçtır.

Finansal piyasalarda işlem gören enstrümanların, gelecekte meydana gelebilecek fiyat değişimlerini tahmin etmek için vadeli işlem sözleşmelerinden yararlanılır. Vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların gelecekteki fiyatları tahmin etmesini kolaylaştıran bir araçtır. Vadeli işlem sözleşmeleri, bir enstrümanın gelecekteki fiyatlarını tahmin etmek için kullanılan bir yatırım araçlarıdır.